10:39 CH - 28/11/2021

Bốn đợt dịch COVID-19 là bốn đợt cuồng phong, đại hồng thủy càn quét thế giới, gây khủng hoảng kinh tế-xã hội trầm trọng. Trong làn sóng dịch bệnh thứ tư, với tốc độ lây nhiễm nhanh khủng khiếp, biến chủng Delta tàn phá nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đợt dịch này đã cơ bản được khống chế, giúp quyền con người, quyền được sống, chăm sóc sức khỏe và những quyền khác của nhân dân được bảo đảm. Mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã khẳng định phương thức cầm quyền lãnh đạo của Đảng ta là đúng đắn.