08:42 SA - 12/01/2022

Chiều ngày 10/1/2022, Tạp chí Pháp luật về quyền con người tổ chức Hội nghị cộng tác viên thường niên năm 2021. PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các chuyên gia, nhà khoa học, các cộng tác viên thân tín của Tạp chí.