Sáng ngày 8/3/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Viện trưởng Viện Quyền con người cho PGS,TS Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Quyền con người bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì buổi Lễ.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Tường Duy Kiên

Dự buổi Lễ có các đồng chí Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, PGS,TS Lê Văn Lợi, PGS,TS Dương Trung Ý; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện; tập thể cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức Viện Quyền con người.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Viện trưởng Viện Quyền con người đối với PGS,TS Tường Duy Kiên, thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm lại là 05 năm.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi Lễ

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chúc mừng đồng chí Tường Duy Kiện đã được tái bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Quyền con người và khẳng định, điều này một lần nữa khẳng định sự tín nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức Viện Quyền con người đối với đồng chí Tường Duy Kiên trên cương vị Viện trưởng trong 5 năm qua.

Khẳng định những tiến bộ và kết quả vượt bật mà Viện Quyền con người đã đạt được trong 5 năm qua trên các phương diện từ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, triển khai dự án, xây dựng các kết nối trong và ngoài nước, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, trong những thành tích chung đó có sự đóng góp của đồng chí Tường Duy Kiên trên cương vị Viện trưởng, nhất là khi đây cũng là giai đoạn chuẩn bị, tổ chức và triển khai Đề án đưa giáo dục quyền con người vào hệ thống giáo dục quốc dân.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng và các đồng chí Phó Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng đồng chí Tường Duy Kiên

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu với việc được tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Viện trưởng Viện Quyền con người, đồng chí Tường Duy Kiên cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ được giao, bám sát phương châm của Học viện trong năm 2022 là “Trọng tâm - Trách nhiệm - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo”, đôn đốc tổ chức triển khai “Đề án đưa giáo dục quyền con người vào hệ thống giáo dục quốc dân” không chỉ đảm bảo về chất lương mà còn cần phải đảm bảo về tiến độ thực hiện. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn đồng chí Tường Duy Kiên trên cương vị của mình tiếp tục tăng cường đoàn kết, quan tâm tập trung xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ, trước hết là đội ngũ giảng viên của đơn vị.

Bày tỏ xúc động được tín nhiệm tiếp tục giữ cương vị Viện trưởng Viện Quyền con người, PGS,TS Tường Duy Kiên trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Viện Quyền con người và khẳng định những kết quả mà cá nhân đồng chí và tập thể đơn vị đã đạt được trong 5 năm qua là nhờ có sự tin tưởng, quan tâm, lãnh đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, sự cố gắng, nỗ lực của mỗi cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị.

Cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức Viện Quyền Con người tặng hoa chúc mừng đồng chí Tường Duy Kiên

Tiếp thu sâu sắc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, PGS,TS Tường Duy Kiên xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình để cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ Viện Quyền con người xây dựng Viện là cơ quan nghiên cứu, giảng dạy có uy tín trong Học viện và cả nước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự đoàn kết, đồng thuận của toàn bộ cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức Viện Quyền con người; sự phối hợp, ủng hộ của các đơn vị trong hệ thống Học viện./.

Tác giả: Mạnh Thắng & L.H

Nguồn: https://hcma.vn/noichinh/pages/to-chuc-can-bo.aspx?ItemID=32171&CateID=197