Khóa họp thứ 50 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ngày 8-7 đã bế mạc, với 23 nghị quyết và một quyết định được thông qua, trong đó có Nghị quyết năm 2022 về biến đổi khí hậu và quyền con người, do Việt Nam cùng Bangladesh và Philippines soạn thảo.

Sự tham gia tích cực trong nhóm nòng cốt xây dựng và giới thiệu nghị quyết nêu trên phản ánh nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, cũng như trong ứng phó biến đổi khí hậu, thể hiện sự đóng góp chủ động, tích cực, có trách nhiệm vào công việc chung của cộng đồng quốc tế.

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thông qua nghị quyết do Việt Nam đề xuất
Đoàn Việt Nam tham dự Phiên thảo luận về tác động của biến đổi khí hậu tại Khóa họp lần thứ 50 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Ảnh: TTXVN 

Tại khóa họp, đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia, đóng góp ý kiến tại 18 phiên họp về nhiều chủ đề liên quan bảo đảm quyền con người. Việt Nam cùng Bangladesh và Philippines đồng tổ chức Phiên thảo luận chuyên đề về bảo đảm quyền của các nhóm dễ bị tổn thương trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Việt Nam cũng phát biểu chung với các nước ASEAN về các chủ đề ASEAN quan tâm. Trong phát biểu, đoàn Việt Nam đề cao chủ trương nhất quán, nỗ lực và thành tựu thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; khẳng định cam kết của Việt Nam về phát triển bền vững, đặt người dân vào vị trí trung tâm; kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ các nước đang phát triển trong quá trình phục hồi...

Nhân dịp khóa họp, Việt Nam tổ chức sự kiện "Triển lãm ảnh về các cộng đồng dân tộc và tôn giáo tại Việt Nam: Hòa hợp trong đa dạng". Đoàn Việt Nam cũng trao đổi, tham vấn với các đoàn đại biểu các nước, tham gia xây dựng nội dung các văn kiện, đồng bảo trợ nhiều sáng kiến, trên tinh thần đối thoại và hợp tác, thể hiện chính sách nhất quán, cũng như thành tựu của Việt Nam và ASEAN trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.

Theo Nhân Dân