Sáng ngày 06-10-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quyền con người năm 2021 trong tổng thể Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2021 của Học viện. PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu khai mạc. Tham dự buổi khai mạc có sự tham gia của PGS, TS Tường Duy Kiên – Viện trưởng Viện Quyền con người, TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, TS Ngô Ngân Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, TS Phan Tiến Ngọc – Phó Chánh Văn phòng Học viện. Tham gia tập huấn có các giảng viên Viện Quyền con người, giảng viên Viện Nhà nước và Pháp luật (Học viện Trung tâm), giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật của các Học viện trực thuộc, trường chính trị các tỉnh từ Quảng Bình trở ra phía Bắc. Thời gian tập huấn từ ngày 06 đến ngày 08-10-2021.

Phát biểu tại buổi khai mạc, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc khẳng định, trong bối cảnh bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam ngày càng được củng cố và phát triển, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp và mở một trang mới với những định hướng mới đưa đất nước tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có quyền con người. Học viện đã sớm chuẩn bị và đặt ra kế hoạch để kịp thời bổ sung, cập nhật nội dung các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào tất cả các chương trình giảng dạy của Học viện.

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

Mục tiêu lớp tập huấn nhằm cập nhật, bổ sung những nội dung, kiến thức mới, cùng những quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng ta về quyền con người được thể hiện trong các văn kiện Đại hội XIII, qua đó khẳng định quan điểm, đường lối nhất quán của Đảng về quyền con người, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về quyền con người.

Tại buổi khai mạc, PGS,TS Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Quyền con người cũng đã khái quát mục tiêu của lớp tập huấn nhằm bảo đảm hướng dẫn giảng viên về quyền con người ở các Học viện trực thuộc và các trường chính trị tỉnh giảng dạy có hiệu quả, đúng mục đích, yêu cầu về nội dung chương trình, giáo trình cao cấp lý luận chính trị chuyên ngành “Lý luận và pháp luật về quyền con người”.

PGS,TS Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Quyền con người phát biểu tại buổi khai mạc

Để lớp tập huấn đạt hiệu quả cao, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện đề nghị các giảng viên tham gia tập trung trao đổi, thảo luận, thực hiện nghiêm túc nội dung, kế hoạch của lớp Tập huấn.

Tin/ảnh: Thế Anh-Hữu Đạt