Chiều ngày 24/5/2019, Tạp chí Pháp luật về quyền con người tổ chức Lễ kỷ niệm 1 năm thành lập và Hội nghị cộng tác viên. Dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện. Đồng chủ trì có PGS,TS Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Quyền con người, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập và PGS,TS Hoàng Hùng Hải, Phó Viện trưởng Viện Quyền con người, Tổng Biên tập Tạp chí. Tham gia Hội nghị có các ủy viên trong Hội đồng biên tập, các nhà khoa học, các cộng tác viên của Tạp chí.

PGS,TS Nguyễn Viết Thảo phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, PGS,TS Hoàng Hùng Hải cho biết, Tạp chí Pháp luật về quyền con người được xuất bản nhằm đáp ứng yêu cầu chung là nâng cao nhận thức xã hội, đặc biệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự nghiệp bảo đảm, thúc đẩy quyền con người, góp phần bảo vệ, phát triển quan điểm của Đảng, hoàn thiện chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quyền con người. Tạp chí là diễn đàn nghiên cứu khoa học của của giới nghiên cứu, giới hoạch định và thực thi chính sách, pháp luật về quyền con người, thể hiện tư duy, nhận thức, tầm nhìn đóng góp ý kiến của mình vào sự nghiệp chung nhằm bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền con người ở Việt Nam.

Qua 1 năm hoạt động, tạp chí đã xuất bản được 05 số, quy tụ được nhiều nhà khoa học có chuyên môn sâu về pháp luật luật và quyền con người tham gia viết bài; quy trình xuất bản dần đi vào chuyên nghiệp hóa, đảm bảo đầy đủ các khâu trong xuất bản tạp chí. Đối tượng phát hành được mở rộng, đến nhiều đơn vị, cá nhân, đặc biệt các địa chỉ có liên quan đến nghiên cứu, giảng dạy, xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật quyền con người. Với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ cũng như sự đóng góp quan trọng của các cộng tác viên, Tạp chí đã dần từng bước ghi dấu ấn trong làng báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và trong các tạp chí ngành luật nói riêng.

Hội nghị cũng lắng nghe ý kiến góp ý của các đồng chí đại diện lãnh đạo Viện Quyền con người qua các thời kỳ, các nhà khoa học, cộng tác viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tạp chí trên các mặt từ hình thức, nội dung các chuyên mục, cho đến việc huấn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ làm tạp chí, mở rộng đội ngũ cộng tác viên…

Toàn cảnh Hội nghị

Tham luận, đóng góp ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao tinh thần nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, biên tập viên Tạp chí trong hơn 1 năm hoạt động; các bài viết đã tập trung làm sáng tỏ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người; dần thể hiện là một diễn đàn của các nhà khoa học trong nghiên cứu, thảo luận những vấn đề liên quan đến pháp luật về quyền con người.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc Học viện yêu cầu Tạp chí cần: (i) Rrà soát và nghiên cứu việc đổi mới nội dung các chuyên mục đảm bảo tính toàn diện và tính chuyên sâu, đảm bảo được tính khoa học đồng thời là một thiết chế báo chí, phản ánh đặc sắc thái, đặc trưng của Học viện; đảm bảo tính tuyên truyền, phổ biến thông tin, đồng thời cũng là diễn đàn đấu tranh tư tưởng trên mặt trận lý luận về pháp luật quyền con người; (ii) Cần hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa các hoạt động của Tạp chí, thành lập trang thông tin điện tử của tạp chí, nghiên cứu mở phiên bản tiếng anh, đồng thời thực hiện đầy đủ hơn chức năng của một thiết chế báo chí; (iii) Cần thường xuyên quan tâm và nâng cao chất lượng công tác cộng tác viên thời gian tới.

Đồng chí mong muốn trong thời gian Tạp chí sẽ nỗ lực nhiều hơn để tạo lập và khẳng định vị thế, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng về cả mặt nội dung và hình thức, đáp ứng nhiều hơn nhu cầu ngày càng cao của độc giả nói riêng, góp phần bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam nói chung.

Hội nghị kết thúc chiều cùng ngày./.

Tác giả: Tin: Thế Anh; ảnh: Mạnh Thắng