Mục tiêu của Tiểu ban này là trao đổi thông tin và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xây dựng nhà nước pháp quyền, quản trị tốt và quyền con người.

Phát biểu tại Phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc hy vọng các nội dung hai bên cùng quan tâm và các lĩnh vực hợp tác tiềm năng sẽ được trao đổi, thảo luận để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các cam kết trong PCA. Đồng tình với phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Đại sứ Giorgio Aliberti khẳng định dành sự quan tâm hợp tác trong lĩnh vực quản trị tốt, pháp quyền, quyền con người, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu là một phần thiết yếu trong chính sách đối ngoại của EU.

Tiếp đó, ông Nguyễn Hữu Huyên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Đại sứ Giorgio Aliberti đã đồng chủ trì Phiên họp. Về phía Việt Nam có đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tham dự. Về phía EU có đại diện các nước thành viên EU.

Các vấn đề thảo luận tại Phiên họp bao gồm hợp tác trong lĩnh vực thúc đẩy bình đẳng giới, di cư, phòng chống mua bán người; hợp tác phòng chống thảm họa; thực hiện các khuyến nghị của Hội đồng nhân quyền theo cơ chế Kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) và của Ủy ban nhân quyền theo Công ước về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR).

Hai bên cũng thảo luận về những thành tựu của Việt Nam trong việc thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo làm mất phẩm giá khác (CAT); tình hình phê chuẩn và thực thi một số công ước của Tổ chức lao động thế giới (ILO); cập nhật thông tin về tình hình xây dựng và hoàn thiện pháp luật và cải cách tư pháp ở Việt Nam, kết quả triển khai Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EUJULE) do EU tài trợ cũng như thảo luận về những tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Kết quả của Phiên họp này sẽ được báo cáo tại Phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – EU dự kiến tổ chức vào tháng 12 sắp tới.

Trích nguồn: https://baomoi.com/phien-hop-lan-thu-nhat-tieu-ban-quan-tri-tot-phap-quyen-va-quyen-con-nguoi/c/36940780.epi