Ngày 30/5, tại Đà Lạt, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông khai mạc Chương trình “Lớp tập huấn về quyền con người” cho tổng biên tập, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Chú thích ảnh
PGS.TS Lê Văn Lợi phát biểu khai mạc. Ảnh: Lê Vân.

Phát biểu khai mạc đợt tập huấn, PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: “Thiết chế truyền thông, báo chí đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người thông qua các phương thức như: truyền thông và định hướng dư luận về quyền con người; là diễn đàn tự do ngôn luận của người dân; cung cấp và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; phát hiện, lên án các hành vi vi phạm quyền con người; nêu gương các điển hình trong đấu tranh bảo vệ

quyền con người; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực quyền con người... Muốn thực hiện tốt những nhiệm vụ này, đòi hỏi các tổng biên tập, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí phải nắm vững những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn về quyền con người". 

Với những lý do như trên, Ban Điều hành Đề án Giáo dục quyền con người tổ chức lớp tập huấn cho các tổng biên tập, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí. Việc này nhằm mục đích cập nhật kiến thức, thông tin về quyền con người và giáo dục quyền con người, từ đó nâng cao năng lực cho đội ngũ này trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của mình.

Khóa tập huấn cập nhật các nội dung: Khái quát những vấn đề lý luận chung về quyền con người; Chuẩn mực và cơ chế quốc tế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người; Quan điểm, chính sách, pháp luật về quyền con người và tự do báo chí; Nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về tự do ngôn luận, tự do báo chí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực quyền con người ở Việt Nam; Tiếp cận dựa trên quyền  trong tác nghiệp báo chí; Kỹ năng, nghiệp vụ báo chí nhằm thúc đẩy, bảo vệ quyền con người và ngăn ngừa vi phạm quyền con người ở Việt Nam.

Các chuyên đề sẽ do các giảng viên, chuyên gia của Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày.

Trước đó, nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục quyền con người, ngày 5/9/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1309/QĐ-TTg phê duyệt thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Thực hiện Đề án, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng với các bộ, cơ quan liên quan đã triển khai một số nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả bước đầu triển khai Đề án đã góp phần nâng cao nhận thức xã hội về tầm quan trọng của giáo dục quyền con người”.  

Để tiếp tục đẩy mạnh giáo dục quyền con người phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân trong tình hình mới và thực hiện tốt Kế hoạch của Đề án, ngày 21/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 34/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Một trong những yêu cầu quan trọng của Chỉ thị là “…đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong nước và quốc tế về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục quyền con người”.

Đối với Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ tướng Chính phủ giao 2 nhóm nhiệm vụ lớn: Tổ chức các khóa đào tạo kiến thức về quyền con người cho các tổng biên tập, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong toàn quốc; Chỉ đạo các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân”.

Lê Vân/Báo Tin tức

Nguồn: https://baotintuc.vn/xa-hoi/tap-huan-ve-quyen-con-nguoi-cho-phong-vien-bien-tap-vien-20220530093319402.htm