Giới thiệu Sách tham khảo:

"Trí tuệ nhân tạo với pháp luật và quyền con người"

Nguyễn Thị Quế Anh, 

Vũ Công Giao, 

Mai Văn Thắng

(Đồng Chủ biên)

NXB. Tư pháp, 2019.

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence-AI) không còn chỉ là chủ đề của những thước phim khoa học viễn tưởng mà đã hiện hữu và dần trở nên phổ biến trong thế giới thực mà con người đang sống. Là một trong những yếu tố cơ bản của Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư (CMCN 4.0), trí tuệ nhân tạo đã, đang phát triển mạnh mẽ và tác động đến gần như mọi khía cạnh của đời sống xã hội.