08:12 SA - 17/03/2023

Nghị định số 09/2023/NĐ-CP quy định rõ các tiêu chí lựa chọn trại giam đến địa điểm được chọn làm nơi phạm nhân lao động. Ngoài ra còn có các tiêu chí lựa chọn phạm nhân đưa ra lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam…