10:57 CH - 22/11/2021

Thực hiện Đề án "Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân" do Thủ tướng chính phủ phê duyệt, sáng ngày 22/11/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ khai giảng Lớp tập huấn kiến thức về quyền con người dành cho giảng viên luật của các trường đại học không có chuyên ngành luật bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.