09:54 SA - 01/12/2021

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân (Đề án), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã khai mạc lớp tập huấn cho các tác giả, cán bộ quản lý về kỹ năng biên soạn chương trình, tài liệu giảng dạy nội dung quyền con người ở các trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp. Tham dự khóa tập huấn có các học viên là cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy các môn pháp luật, môn chính trị, các môn chung của các trường cao đẳng, trung cấp trong cả nước.