02:06 CH - 15/03/2023

Quyền lợi không được đảm bảo khiến cho người tiêu dùng vẫn gặp khó khăn trong giao dịch hàng ngày, nên cần thực hiện nhiều giải pháp để Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3 có ý nghĩa thiết thực hơn.