10:22 CH - 15/09/2022

Ngày 12/9, tại Văn phòng Liên hợp quốc (LHQ) ở Geneva (Thụy Sĩ), Khóa họp thường kỳ lần thứ 51 Hội đồng Nhân quyền LHQ (HĐNQ) đã khai mạc.