11:33 CH - 13/11/2022

Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell kết thúc chuyến thăm Việt Nam kéo dài ba ngày (từ 9 đến 11/11). Chuyến thăm của Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) diễn ra vào thời điểm Việt Nam đang đánh dấu 45 năm là thành viên của Liên hợp quốc.