08:18 SA - 17/05/2023

Những năm qua, công tác giảm nghèo được tỉnh Đắk Nông tập trung triển khai, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, nhờ đó hằng năm, tỷ lệ hộ nghèo luôn giảm sâu. Năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 19,26%, đến năm 2022 giảm xuống còn 7,97%. Trong đó, hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 8,55%, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm 8,45%.

Sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định đưa Luật Chuyển đổi giới tính vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
08:48 SA - 12/05/2023

Trong phiên họp sáng 12/5, đa số ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng thuận trình Quốc hội xem xét, quyết định việc đưa dự án Luật Chuyển đổi giới tính vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.