10:13 CH - 29/11/2022

Hiện nay, tình trạng các cơ sở kinh doanh không ký hợp đồng, trả lương thấp cho người lao động (NLĐ) vẫn đang xảy ra, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi của NLĐ. Để chấm dứt tình trạng này, mỗi địa phương cần có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn.