Thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân do Thủ tướng chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05-9-2017. Chiều ngày 17/11/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức bế giảng Lớp tập huấn kiến thức về quyền con người cho đội ngũ giảng viên các trường đại học luật. PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu bế giảng.

PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu bế giảng

Dự Lễ bế giảng có đại diện lãnh đạo Viện Quyền con người và toàn thể học viên lớp bồi dưỡng.

Lớp tập huấn được tổ chức bằng hình thức trực tuyến; trong chương trình, học viên được giới thiệu, chia sẻ những nội dung kiến thức về lý luận quyền con người, chuẩn mực quốc tế về quyền con người, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước Việt Nam về quyền con người; nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ và thực hiện quyền con người của nhà nước; nội dung giáo dục quyền con người và tiếp cận dựa trên quyền trong giáo dục…

Phát biểu bế giảng, PGS,TS Lê Văn Lợi đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của khóa học và cho rằng, đây là những kiến thức, kinh nghiệm cần thiết trong việc triển khai thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặc biệt là đối với các đồng chí là giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy chuyên ngành luật.

PGS, TS Lê Văn Lợi tin tưởng, qua khóa tập huấn sẽ tạo được những tiền đề quan trọng cho việc triển khai các nhiệm vụ tiếp theo của Đề án, tăng cường hơn nữa việc đưa nội dung quyền con người vào chương trình đào tạo các chuyên ngành luật, góp phần đáp ứng mục tiêu của Đề án cũng như nhu cầu của thực tiễn phát triển./.

Sau 3 ngày học tập nghiên cứu lớp tập huấn cung cấp, bổ sung thêm cho các học viên những nội dung có tính chất cơ bản, nền tảng và cập nhật về quyền con người, định hướng cho việc đưa quyền con người vào chương trình giáo dục đại học.

Tác giả: Đức Mạnh & Mạnh Thắng