Chiều 8/12, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo cập nhật tình hình thực hiện Khuyến nghị về Quyền con người trong lĩnh vực lao động-xã hội theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người chu kỳ III (cơ chế UPR) của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. 

Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu tại hội thảo.
Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu tại hội thảo.

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, mặc dù đã đi được hơn nửa chặng đường của UPR chu kỳ III, trong bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp, nhất là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội cũng như việc thụ hưởng quyền con người, Việt Nam đã nỗ lực và thực hiện 80,9% các khuyến nghị đã chấp thuận với nhiều kết quả nổi bật.

Việt Nam ghi dấu nhiều thành tựu ấn tượng so với các nước trong khu vực trong việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở lĩnh vực lao động, xã hội và bình đẳng giới, phòng, chống mua bán người.

Tại Quyết định số 1975/QĐ-TTg, ngày 31/12/2019, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Tổng thể triển khai thực hiện các khuyến nghị Việt Nam chấp thuận theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người chu kỳ III của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội được giao chủ trì thực hiện 81 khuyến nghị liên quan đến người lao động, các đối tượng dễ bị tổn thương, các quyền kinh tế-xã hội liên quan đến giảm nghèo, an sinh xã hội và phối hợp thực hiện 39 khuyến nghị khác.

Tháng 1/2019, trong khuôn khổ Khóa họp 41 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã diễn ra Phiên họp thông qua Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo Cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát UPR chu kỳ III. Theo đó, Việt Nam đã chấp thuận 241 trong tổng số 291 Khuyến nghị nhận được.

Trên cơ sở đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện các Khuyến nghị UPR chu kỳ III theo 6 lĩnh vực chính được do các đơn vị thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì và phối hợp thực hiện. Đó là: Hoàn thiện chính sách, pháp luật và triển khai thực hiện quyền của người lao động; Xóa đói, giảm nghèo và an sinh xã hội; Bảo đảm quyền của các nhóm dễ bị tổn thương gồm người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng thuộc chính sách bảo trợ xã hội, kể cả nạn nhân bị mua bán người; Bảo đảm quyền của phụ nữ và bình đẳng giới; Bảo đảm và bảo vệ quyền của trẻ em; Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết: “Với chính sách nhất quán về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nói riêng, cũng như Việt Nam nói chung đã và đang nỗ lực thực hiện một cách đầy đủ, nghiêm túc các khuyến nghị theo Cơ chế UPR chu kỳ III của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. 

Đây đồng thời cũng là bước triển khai tầm nhìn, đường lối, chiến lược phát triển toàn diện đất nước với tinh thần không để người dân nào bị bỏ lại phía sau của Đại hội Đảng lần thứ XIII”.

Trong tiến trình hướng tới công tác tổng kết việc thực hiện các Khuyến nghị UPR của chu kỳ III và tham gia Cơ chế UPR chu kỳ IV vào năm 2024, cụ thể trong lĩnh vực lao động-xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng mong muốn các bộ, ban ngành có sự phối hợp, chia sẻ về việc thực hiện các Khuyến nghị của Cơ chế UPR chu kỳ III, xác định những khó khăn, thách thức, rút kinh nghiệm. Qua đó, nhằm củng cố các nỗ lực trong thời gian tới, đóng góp vào tiến trình xây dựng Báo cáo quốc gia về Cơ chế UPR chu kỳ IV, bảo đảm chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ, thúc đẩy quyền con người.

Nhật Anh

Nguồn: https://nhandan.vn/tang-cuong-tieng-noi-cua-viet-nam-trong-bao-ve-thuc-day-quyen-con-nguoi-post728875.html