07:23 CH - 01/06/2022

Ngày 30/5, tại Đà Lạt, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông khai mạc Chương trình “Lớp tập huấn về quyền con người” cho tổng biên tập, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.