08:06 SA - 15/05/2023

Bộ Quốc phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14-9-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trong Quân đội nhân dân Việt Nam, giai đoạn 2023-2028.

Sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định đưa Luật Chuyển đổi giới tính vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
08:48 SA - 12/05/2023

Trong phiên họp sáng 12/5, đa số ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng thuận trình Quốc hội xem xét, quyết định việc đưa dự án Luật Chuyển đổi giới tính vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Kon Tum triển khai tập huấn công tác nhân quyền
08:56 SA - 10/05/2023

Ngày 10/5, Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Kon Tum phối hợp Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về nhân quyền Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ sở năm 2023.