09:52 SA - 01/07/2022

Đánh giá về tham gia của Việt Nam tại Khóa họp thường kỳ lần thứ 50 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đang diễn ra (13/6-8/7), các nước, các tổ chức quốc tế ghi nhận tích cực thông điệp, thành tựu, cam kết của Việt Nam, mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực và trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.